Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Brukarundersökningar

På nationell nivå genomför Socialstyrelsen årligen brukarundersökningar för personer som har hemtjänst eller bor i äldreomsorgens särskilda boenden. Nässjö kommun genomför dessutom egna brukarundersökningar för de målgrupper som tar del av socialtjänstens insatser. Majoriteten av våra brukare är nöjda, men naturligtvis finns det förbättringsområden. Utifrån resultaten arbetar ansvariga i vår organisation för att utveckla verksamheterna till ökad nöjdhet.

Här kan du ta del av resultaten som har framkommit i oilka undersökningar. Läs mer under flikarna i menyn till vänster.