Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Anslag till organisationer

Bild med många händer på varandra som symbol för samarbete inom föreningsliv. Foto:Mostphoto

Bild

Ideellt organiserat socialt arbete är ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser. Socialnämnden vill stödja sådant arbete med att ge anslag till sociala organisationer.  

Den sökande organisationen ska ha aktiviteter som kompletterar socialnämndens verksamheter inom socialtjänsten och ha god kunskap, erfarenhet och kompetens inom sitt område - vilket kommer den enskilde till del.

Syfte

Socialnämndens anslag syftar till att: 

  • främja demokrati, utveckling, integration och ett brett socialt engagemang i kommunen
  • främja frivilliginsatser som har ett stort värde såsom förebyggande och uppsökande verksamhet
  • ge angeläget stöd till människor med särskilda behov                  
  • stimulera till nytänkande och metodutveckling av verksamheter som kompletterar kommunens socialtjänst
  • ge gemensam värdegrund om alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.

Ansökningstid

De organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete, i enlighet med inriktningen i socialtjänstlagen, kan senast 31 oktober 2018  söka anslag för 2019 och 2020.

Information och ifyllbar blankett

Du kan läsa information kring ansökan samt ladda ner digitalt ifyllbar blankett via kommunens blankettlager. Du behöver tillgång till skrivare för att underteckna blanketten! 

Frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta Jarl Edlund 
Tel. 0380-51 85 85 eller socialforvaltningen@nassjo.se

Läs om föreningsbidrag

Föreningar ansöker om bidrag från kultur- och fritidsnämnden.