Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Stöd till anhöriga

Som anhörig är du ett stort stöd för din närstående och din insats är mycket värdefull.

I Nässjö kommun finns det olika möjligheter för dig som anhörig att få stöd och avlastning i vardagen.

Stöd för att underlätta för dig som är anhörig

"Träffpunkten" - centrum för anhörigstöd och frivilligverksamhet

"Träffpunkten" i Nässjö är en mötesplats för dig som är anhörig. Här kan du möta andra i samma situation, delta i anhöriggrupper och ta del av information som kan vara värdefull när du stödjer en närstående.

På "Träffpunkten" finns också ett antal frivilliga medarbetare som har möjlighet att hjälpa till med avlastning för dig som är anhörig. Det kan till exempel vara att följa med din närstående till läkare/tandläkare, följa med på promenad eller helt enkelt vara sällskap i hemmet medan du uträttar ett ärende, deltar i anhöriggrupp, mm.

Anhöriggrupp
En anhöriggrupp träffas exempelvis en gång per månad. Genom att träffa andra kan du få både stöd och gemenskap, men även dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter av att vara anhörig.

Avlastning i hemmet
Avlösarservice ger dig som är anhörig till en person med funktionshinder möjlighet att få avlösning i ditt hem.

Må-Bra dagar
Du som är anhörig har möjlighet att få åka på Må-Bra dagar till IM-hemmet i Vrigstad. Där erbjuds du rekreation, stimulans och samvaro med anhöriga från andra kommuner i länet.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
För den som har en demenssjukdom finns möjlighet till daglig verksamhet på Linnéagården i Nässjö. Verksamheten bygger på gemenskap och aktiviteter av olika slag.

Korttidsavlastning
Den närstående kan få korttidsvistelse antingen med regelbundenhet eller enstaka tillfällen för att du som anhörig ska få avlastning.

Korttidsplats/korttidsvistelse
En person med funktionshinder kan få möjlighet att under kortare eller längre tid vistas på korttidshem, hos en annan familj eller delta i lägerverksamhet.

Kontaktkort
Kortet är framtaget av Jönköpings läns nätverk för anhörigstöd för att ge den du vårdar en trygghet om du till exempel skulle råka ut för en olycka eller bli akut sjuk.
På kortet finns namn på den som du vårdar samt namn och telefonnummer till kontaktpersoner. Du uppmanas att förvara kortet tillsammans med din patientbricka och dina ID-handlingar i plånboken.
För att få ett sådant kort ska du ta kontakt med kommunens anhörigstöd. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. 

Kontakta oss

Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Du kan också nå oss via e-post eller telefon