Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Stöd till anhöriga

Som anhörig är du ett stort stöd för din närstående och din insats är mycket värdefull.

I Nässjö kommun finns det olika möjligheter för dig som anhörig att få stöd och avlastning i vardagen.

Stöd till anhöriga

Enligt Socialtjänstlagen så är Sveriges kommuner skyldiga att stötta anhöriga som stödjer/hjälper någon närstående i hemmet. Det gäller oavsett om den anhörige stödjer/hjälper en person med funktionshinder, psykisk ohälsa, äldre, missbruksproblem eller barn med särskilda behov, etc.

Vem är anhörig?

Anhörig är den som stödjer och hjälper en närstående. Det kan vara en make/maka, sambo, dotter, son, syskon eller en god vän.

Vem är närstående?

Närstående är den som tar emot din hjälp och ditt stöd.

Hur kan Nässjö kommun stödja dig som är anhörig?

Det är viktigt att framhålla att stödet till dig som anhörig är individuellt utifrån just din situation och behov.

Här nedan följer en beskrivning på exempel av möjligheter till stöd.

 • Träffpunkten för social gemenskap och väntjänst. Väntjänsten består av ett antal frivilligarbetare som kan följa med din närstående på läkare-, tandläkare besök, finnas i bostaden när du som anhörig behöver uträtta ett ärende eller dylikt, följa med på en promenad m m. Träffpunkten når du på telefon 0380-518918. Besöksadress för Träffpunkten är Rådhusgatan 14, Nässjö.
 • Fixar Affe kan kostnadsfritt  hjälpa till med olika praktiska saker i hemmet. Kanske det kan vara en avlastning för dig som anhörig.
  Du når ”Fixar-Affe” på telefon 070-279 68 45.
 • Anhöriggrupper, studiecirklar, föräldraträffar, föreläsningaranordnas inom många olika områden beroende på anhörigas behov och efterfrågan. Det kan exempelvis vara inom äldreomsorg, missbruksproblematik, barn med särskilda behov/funktionsnedsättning, psykisk ohälsa m m.
 • ”Må-bra-dagar”
  Du som anhörig har möjlighet att under 5 dagar få rekreationsvistelse vid IM Vrigstadgården i Vrigstad.

Insats via bistånd

Nedan exempel ansöker du/ni om via kommunens biståndshandläggare. Ring medborgarkontoret på tel. 0380-51 80 00 så guidar de er vidare.

 • Dagverksamhet Linnéagården finns för personer med utredd demenssjukdom. Linnéagården erbjuder gästerna en trevlig dag med stimulerande aktiviteter efter vars och en förmåga och behov. Genom denna verksamhet får anhöriga stöd och avkoppling.
 • Avlastning kan behövas för att du som anhörig ska få möjlighet till en tids vila och avkoppling. Då finns det möjlighet till tillfällig eller regelbunden vistelse på korttidsenhet för din närstående.
 • Hemtjänst är en möjlighet som kan avlasta dig som anhörig i vardagen. Det finns bland annat möjlighet till kostnadsfri avlösning i hemmet med upp till 20 timmar per månad. Personal från hemtjänsten svarar för avlösningen.

För mer information om de olika exemplen på anhörigstöd ovan så kontaktar du anhörigstödet på tel. 0380-51 85 16 alternativt 0380-51 86 96.

För dig som stödjer och hjälper en anhörig med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykisk ohälsa kontaktar du biståndshandläggare via kommunens växel på telefon 0380-518 000 så lotsar växeln dig till rätt handläggare.

Informationsblad

 Kontakt 

Anhörigstöd i Nässjö kommun, tel. 0380-51 85 16 alternativt 0380-51 86 96.

Besöksadress för Träffpunkten är Rådhusgatan 14, Nässjö.

Biståndshandläggare inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg, missbruk och psykiatri nås via medborgarkontoret tel: 0380-51 80 00.