Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Malmåkra

 

Bild

Malmåkra ligger centralt i Malmbäck ca 2 mil utanför Nässjö. Utemiljön är lättillgänglig och det finns fina promenadvägar och hembygdspark med grönområde i närheten som ger möjlighet till härliga utevistelser i omgivningen. I Malmbäck finns medborgarkontor, vårdcentral, affär, pizzeria och bensinstation.

Boendet och lägenheterna

Huset är uppdelat på två våningsplan med hiss. Som boende har du tillgång till uteplatser. Vissa lägenheter har egen uteplats. På nedre plan i huset finns demensboendet med tio platser. På övre plan finns det två stycken äldrehemsavdelningar samt restaurang. Restauranglokalen använd vid större sammankomster. I övrigt finns det mindre gemensamhetsrum utspridda i byggnaden. På övre plan ryms även hemtjänstens verksamhet. Äldrehemsavdelningarna innefattar 15 respektive 10 äldrehemsplatser.

Lägenheterna är utrustade med trinettkök, badrum med toalett och dusch anpassat för personer med funktionsnedsättning. Det finns höj- och sänkbar säng, värdeskåp i övrigt möblerar du med egna möbler. 

Lägenheternas storlek varierar och hyran beräknas efter yta. Fastighetsägare är tekniska serviceförvaltningen, men hyreskontrakt och hyresavier sköts av socialförvaltningen.

Måltider

Du som bor på Malmåkra äter vanligtvis dina måltider; frukost, lunch och middag i den gemensamma matsalen på avdelningen. Lunch och middag hämtas från restaurangen på Malmåkra. I den gemensamma matsalen serveras också för- och eftermiddags kaffe ofta med något som personalen har bakat. Självklart får du välja att äta i restaurangen eller i din lägenhet. 

Anhöriga och närstående som hälsar på kan också köpa mat i restaurangen som finns på Malmåkra.

Aktiviteter och samvaro

Vid Malmåkra erbjuds du aktiviteter både individuellt och i grupp.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan som bland annat erbjuder studiecirklar av olika slag. Det kommer frivilliga och arbetar ideellt med övriga aktiviteter, bland annat spelas det dragspelsmusik. Vi ser gärna att anhöriga som kan och vill deltar i aktiviteter. Personal planerar aktiviteter tillsammans på de olika avdelningarna. Det kan vara Nobelmiddag, skördefest av äpplen på hösten, julgodis-tillverkning med mera. På fredagar erbjuds du att delta i fot-spa tillsammans. Varje förmiddag avslutas med fika, oavsett vad för aktiviteter som varit under dagen.

Representanter från kyrkor i Malmbäcksområdet erbjuder gudstjänst flera gånger per månad. Vid något tillfälle anordnas en längre utflykt. Som exempel så har vi besökt Borås. Vi anordnar även gemensamma sammankomster knutna till högtider och årstider. Exempelvis luciafirande, vår- och höstfest, kräftskiva.

Vi jobbar för att den som vill ska få komma ut så mycket som möjligt. Utevistelse för oss kan vara promenad eller få sitta ute en stund på uteplatsen. Vi har även en parcykel, så kallad Side-by-side, som kan ta dig runt i Malmåkras omgivningar tillsammans med personal.

Personal

På Malmåkra finns personal dygnet runt. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterska, enhetschef. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns knutna till boendet. De samverkar i teamträffar en gång i månaden. Rehabassistenter kommer till avdelningarna någon gång i veckan för individuell träning samt gemensam gruppgymnastik.

All personal har tystnadsplikt, som innebär att de inte får tala om dina privata förhållanden med någon utomstående utan ditt medgivande.

Metodik

På Åkersborg arbetar vi efter den nationella värdegrunden. Vi har professionellt bemötande med en utsedd kontaktman bland personalen. Vi visar respekt för privatliv och personlig integritet, gör dig delaktig efter förmåga. Personalen stöttar dig och du uppmuntras till att bibehålla din fysiska kapacitet och genomföra de vardagliga sysslor du klarar av. Utifrån dina möjligheter och önskningar individanpassas omvårdnadsinsatserna för att skapa delaktighet, inflytande och meningsfulla dagar för dig.

Inflytande

Genomförandeplan

Alla boende har en genomförandeplan. I den görs dina behov och önskemål tydliga och planen ligger till grund för våra omvårdnadsinsatser. Vid sammanställning av genomförandeplanen erbjuds du delaktighet och vi önskar gärna samarbete med anhörig, god man eller annan närstående i ditt kontaktnät.

Brukarråd

Brukarråd för Malmåkra genomförs två gånger per år. I brukarråd ingår enhetschef, personal och utnämnd politiker ur socialnämnden. Samtliga boende och dess närstående är välkomna att delta. Läs mer om brukarråd och inflytande.

Synpunkter

Synpunkter och eventuella klagomål på verksamheten kan lämnas via formulär eller i foldern Vi vill veta vad du tycker? som finns på boendet.

Din ekonomi

Det finns värdeskåp i alla lägenheter där dina värdesaker kan låsas in. Koden har du själv eller din kontaktman hand om. Personal på avdelningen ansvarar inte för betalning av räkningar eller andra ekonomiska angelägenheter.

Besök

Din anhöriga är välkomna på besök. Vi har fria besökstider. Huvudentrén är öppen fram till kl 17.00. Övrig tid finns det porttelefon.

Övrigt

Till Malmåkra kommer hårfrisörska samt fotvårdsterapeut efter bokning. Vid behov är personal behjälplig med tidsbokningen.

Du erbjuds informationsmaterial för att underlätta din inflyttning.

Kontaktuppgifter

Mörebergsvägen 2, 570 21 Malmbäck

Enhetschef tel. 0380-51 85 57
Äldrehem 1, tel. 0380-51 75 21
Äldrehem 2, tel. 0380-51 75 20

Sjuksköterska, tel. 0380-51 74 95

Demensboende, tel. 0380-51 75 27
Hemtjänst Malmbäck, tel. 0380-51 75 28

Biståndshandläggare, som fattar beslut om rätt till plats på boende, nås via medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.

Restaurang 

Bild

Malmåkra restaurangen är öppen för boende och allmänhet. 
Det finns möjlighet att köpa rabattkort.
Aktuell matsedel för Malmåkrarestaurangen

Öppettider:
månd-sönd     9.00-15.00
lunch            12.00-14.00

Seniorboende

För den som fyllt 70 år finns också seniorlägenheter att hyra.

Läs mer om seniorlägenheter i broschyren nedan

Malmåkra Malmåkra 381,15 kB