Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ingsbergsgården

 

Bild

Ingsbergsgården är naturskönt beläget nära Ingsbergssjön med gångavstånd till vårdcentral och tandvård. Ingsbergsgården är ett särskilt boende i gruppboendeform för personer med demenssjukdom.  

Boendet och lägenheterna

Ingsbergsgården ryms i ett tvåvåningshus.I huset finns ett gemensamt samlingsrum för olika aktiviteter. Varje avdelning har ett gemensamt kök med mat- och allrum samt balkong eller uteplats.

Boendet är uppdelat i sex avdelningar med totalt 52 lägenheter. Lägenheterna är enrumslägenheter utrustad med säng och eget handikappanpassat badrum med toalett och dusch. I övrigt möblerar du din lägenhet med egna möbler. 

Lägenheternas storlek varierar och hyran beräknas efter ytan. Fem avdelningar är särskilt boende och består av 42 lägenheter. En avdelning är ett "korttids" med 10 platser.

På framsidan av Ingsbergsgården finns en trädgård för alla sinnen. I trädgården är varje detalj noga genomtänkt och allt finns av en särskild anledning. Du kan gå en promenad på stigar som ger känslan av grusväg och lyssna till vattenporl från dammen. Du kan vila ögonen på ladugårdsväggen, smålandsgärdsgården, mjölkbordet med mjölkkannor, lusthuset, dansbanan och mycket växter, frukter och bär. Sinnesträdgården är mötesplats för boende på olika avdelningar, anhöriga och personal. Tanken är att sinnesträdgården ska förmedla trygghet, kravlöshet och valfrihet. Den väcker minnen och ger ett lugn i sinnet vilket gör att sömnen kan blir bättre. För den som önskar så är det också liv och rörelse här med bussen som åker förbi, skolbarnen som går på vägen och grannar som klipper gräset. 

Fastighetsägare är Tekniska servicekontoret, Nässjö kommun. Socialförvaltningen ansvarar för kontraktsskrivning samt hyresavier.     

Korttidsavdelning

Vid platserna för "korttids" ges vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. 

Behovet att få gästa korttidsavdelningen kan exempelvis bero på att en anhörig vårdar i hemmet och behöver avlösning en kortare tid eller att någon behöver korttidsvård efter en sjukhusvistelse. 

Måltider

Varje enhet har ett gemensamt kök med matrum. Som boende väljer man själv om man vill äta tillsammans med övriga boende eller i den egna lägenheten. Frukost lagas på enheten medan middag och kvällsmaten kommer från Parkgårdens centralkök. Vardagar finns det två rätter att välja mellan. Mellanmål serveras efter ditt önskemål och behov.

Aktiviteter 

Vid boendet anordnas storhelgsfirande. Varannan vecka hålls gudstjänst med representanter från olika kyrkor och varannan vecka är det café med varierande underhållning. En gång per vecka anordnas en läsecirkel för den som önskar delta.

Några gånger per månad erbjuds danstillställning samt gemensam uteaktivitet som till exempel tipspromenad och korvgrillning. Åktur med häst och vagn och biltur i amerikanska bilar är andra exempel på gemensam aktivitet.

Studieförbundet Vuxenskolan genomför aktiviteter under olika tidsintervaller till exempel sång och musik, målarkurs med mera. 

Det finns även en parcykel, så kallad Side-by-side, som kan ta dig runt i Ingsbergsgårdens omgivningar tillsammans med personal. 

Personal

Vid Ingsbergsgården finns vårdutbildad personal hela dygnet. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och områdeschefer med speciell demenskunskap.

Sjukgymnast och arbetsterapeut är knutna till huset och samarbetar i team med övrig personal. Rehabassistent har gruppgymnastik en gång i veckan för den som önskar.

Metodik

På Ingsbergsgården arbetar vi efter nationella värdegrunden. Vi tillämpar kontaktmannaskap, där en kontaktman ur personalgruppen är utsedd till varje brukare. Vi arbetar utifrån ett Jag-stödjande förhållningssätt, vilket innebär att personalen tillvaratar dina friska funktioner samt stödjer dina sviktande funktioner. Egentid är en annan metod som används vilket innebär att varje boende har en stund på tu man hand med en av personalen.

För dig som vill och kan erbjuder vi möjlighet att delta i vardagssysslor. 

Inflytande

Genomförandeplan

Alla boende har en genomförandeplan. I den görs dina behov och önskemål tydliga och planen ligger till grund för våra omvårdnadsinsatser. Vid sammanställning av genomförandeplanen erbjuds du delaktighet och vi önskar gärna samarbete med anhörig, god man eller annan närstående i ditt kontaktnät. 

Brukarråd

Brukarråd för Norråsagården genomförs två gånger per år. I brukarråd ingår enhetschef, personal och utnämnd politiker ur socialnämnden. Samtliga boende och dess närstående är välkomna att delta. Läs mer om brukarråd och inflytande

Synpunkter

Synpunkter och eventuella klagomål på verksamheten kan lämnas via formulär eller i foldern Synpunkter och klagomål som lämnas ut vid inflyttning.

Ekonomi

Personal på avdelningen kan vara behjälplig med att hantera en mindre summa av dina privata medel. Pengarna hålls inlåsta och dokumentation förs i kontoblad. Personal ansvarar inte för betalning av räkningar eller andra ekonomiska angelägenheter. Du rekommenderas att ha mesta möjliga betalningar genom faktura för att minska kontakthantering. Personal är ej behjälpliga med att bevittna namnteckningar.   

Besök

Dina närstående är alltid välkomna på besök men observera att huvudentrén är öppen mellan kl 06-17 på vardagar. Där utöver får besökare använda porttelefon.

Övrigt

Till Ingsbergsgården kommer hårfrisörska samt fotvårdsterapeut efter bokning. Vid behov är personal behjälplig med tidsbokning.

Vi erbjuder informationsmaterial för att underlätta din inflyttning.  

Dagverksamhet

I Nässjö kommun finns en dagverksamhet för personer med demenssjukdom, den kallas Linneagården och finns placerad på Ingsbergsgården. Denna verksamhet vänder sig till personer som bor i ordinärt boende och biståndshandläggare fattar beslut om vistelsen. 

Måndag till fredag finns det plats för åtta personer.

Måltider

Under vistelsen på Linneagården erbjuds för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Här ges gästerna gott om tid för samtal och social samvaro. 

Aktiviteter

Några av aktiviteterna är gemensamma med de boende på Ingsbergsgården. Andra aktiviteter sker enbart med gästerna på Linnegården så som besök på Svenska kyrkans sommarhem, sång på kyrktorget, cafébesök på stan, femkamp eller lösa korsord.

Kontaktuppgifter

Ingsbergsgården, Queckfeldtsgatan 112 A, 571 37 Nässjö

Enhetschef, tel. 0380-51 80 28
Gruppboende 3, tel. 0380-51 87 49
Gruppboende 6, tel. 0380-51 87 71
Dagverksamhet Linneagården, tel. 51 87 26

Informationsfolder om Linneagården 

 

Enhetschef, tel. 0380-51 84 68
Gruppboende 1, tel. 0380-51 87 72
Gruppboende 2, tel. 0380-51 87 91
Gruppboende 4, tel. 0380-51 87 73
Gruppboende 5, tel. 0380-51 82 78

Sjuksköterska, tel. 0380-51 74 95
Nattpersonal, tel. 0380-159 72

Biståndshandläggare nås via medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00. 

Vid intresse går det här läsa en artikeln om Ingsbergsgården på Svenskt DemensCentrums webbplats (maj 2011).