Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Kontaktcenter / Kontakta oss / Nödläge/felanmälan

Nödläge/felanmälan

Viktiga telefonnummer i nödläge, olyckor och kriser

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till. De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i.

Tänk på att alltid ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

Akut nödsituation

Ring alltid 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

Informationsnummer vid olyckor och kriser

Ring 113 13 för information om olyckor och kriser. 

Polisens nummer vid icke-akuta händelser

Ring 114 14.

Sjukvårdsupplysning

Ring 1177.

Lokala nummer till räddningstjänst och för felanmälan

Du kan komma i kontakt med kommunen och räddningstjänst - via nedanstående telefonnummer.

Jourhavande styrkeledare vid räddningstjänst

Nässjö, tel. 0383-46 77 09 (dygnet runt) Vetlanda, tel. 0383-46 77 08 (dygnet runt)

Felanmälan under ordinarie arbetstid

Elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp (NAV), tel. 0380-51 70 00 Gata, trafikljus, lekplatser, snöröjning, risk för fallolycka (potthål, ojämna stenplattor etc.) tel. 0380-51 80 00 Kommunala fastigheter, tel. 0380-51 80 97.

Felanmäl via webben

Du kan anmäla fel som rör gata, park, lekpark och belysning direkt på webben.

Felanmälan på icke arbetstid till SOS Alarm

Akuta händelser som rör elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp, gata, trafikljus, lekplatser, snöröjning, kommunala fastigheter, tel. 0380-102 24.

Eldningsförbud

Information (telefonsvarare) tel. 036-16 85 22.

Kommunens kriswebb

I händelse av en större samhällstörning eller kris samlar Nässjö kommun sin krisinformation på www.nassjo.se/kris