Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Föreningar / Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden kan ge ekonomiskt bidrag till många föreningar. För att få bidrag krävs att föreningen är ansluten till en riksorganisation, att lokalavdelningen har minst femton medlemmar i åldern 7-25 år och att verksamheten är regelbunden. Föreningen måste ansöka om föreningsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden.(Utöver detta kan bidrag i vissa fall sökas hos omsorgsnämnden.)

Ansökningsblanketter med mera hittar du i vårt blankettlager. Här nedan kan du ladda ner samtliga regler för Nässjö kommuns bidrag till föreningar.

 

Kontaktpersoner

Har du frågor eller vill ha mer information kan du ringa till Silvar Shammo, föreningsadministratör, tel. 0380-51 81 56, eller skicka ett e-post till foreningsbidrag@nassjo.se.