Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Strandskydd

vid vattnet. Foto: Smålandsbilder.

 

Allmänt om strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna använda stränderna till bad, friluftsliv och avkoppling. Strandskyddet ska också bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Inom strandskyddat område krävs dispens

Strandskyddet gäller hav, sjöar och vattendrag. Det omfattar området från vattenkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land. Inom strandskyddat område är många åtgärder förbjudna. Exempel på åtgärder som kan vara förbjudna är att bygga nytt, ändra användning av byggnader, anlägga pirar och bryggor, muddra, ändra vegetationen på land eller i vatten. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna. Dispens söker du i de flesta fall hos kommunen.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om strandskyddet.

Ansökan om strandskyddsdispens

I vårt blankettlager kan du ladda ner en blankett för att ansöka om strandskyddsdispens. Tillsammans med blanketten vill vi att du lämnar in en karta/situationsplan. Kartan ska vara skalenlig och åtgärdens/anläggningens placering och omfattning ska framgå.

Kontakta oss

Om du vill veta vad som gäller för den åtgärd som du vill vidta, eller har andra frågor angående strandskydd så kan du gärna kontakta:

Fredrik Rendahl, planarkitekt, tel. 0380-51 84 80, fredrik.rendahl@nassjo.se
Peter Karlsson, bygglovsingenjör, tel. 0380-51 84 84, peter.karlsson@nassjo.se