Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Skolskjutsar

Skolbuss-skylt på baksidan av en minibuss.

 

Kommunen ordnar skolskjuts för elever vid behov, med hänsyn tagen till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts gäller för elever i grundskolan; från förskoleklass till årskurs 9, samt för grundsärskolan. Skolskjuts ordnas till skola inom det skolupptagningsområde där eleven bor. Rätten till skolskjuts grundas på avståndet mellan hem och skola, elevens årskurs samt om man bor i eller utanför tätort. De krav som fordras för skolskjuts beskrivs i skolskjutsreglementet.

Väljer föräldrar att låta eleven gå i annan kommunal skola än den inom det skolupptagningsområde där eleven bor, eller om eleven går i friskola, är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer till och från den valda skolan.

Behov av skolskjuts under pågående läsår?

Inför varje läsår planerar barn- och utbildningsförvaltningen vilka elever som ska ha skolskjuts. Vi brukar skicka ett beslut i slutet av vårterminen. Om du däremot flyttar in i kommunen eller byter bostad under läsåret och du bedömer att ditt barn har rätt till skolskjuts kan du fylla i och skicka in "Ansökan om skolskjuts under läsåret". Du hittar blanketten här.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vid växelvis boende gäller särskilda regler. Du måste till exempel ansöka om skolskjuts åt ditt barn inför varje läsår.  
Observera att det kan ta en till två veckor att få ett beslut, så ansök i god tid!
Blankett hittar du i vårt blankettlager här.

Har du frågor om skolskjutsar? Kontakta:
Joakim Stjärndahl, planerare/utredare. Tel. 0380-51 80 78, joakim.stjarndahl@nassjo.se

Skolskjuts gymnasieskolan:
Lena Ringborg, tfn 0380-51 88 44, lena.ringborg@nassjo.se

 

 Länk till vårt blankettlager där du hittar blankett för ansökan om skolskjuts.

Skolskjutsreglementet hittar du i vår författningssamling.