Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Maxtaxan

I Nässjö kommun använder vi oss av den så kallade maxtaxan för dig som har ditt/dina barn placerade i förskola och på fritidshem.

Avgiften baseras på inkomsten i ditt hushåll. Som hushåll räknas ensamstående, makar eller sambor. Par som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll, även om barnet inte är gemensamt. Vilka inkomster som är avgiftsgrundande kan du läsa här.

Hur du räknar ut din avgift och vilka regler som gäller kan du läsa mer om här i pdf:en med våra tillämpningsregler:

Maxtaxan indexregleras. Följ länken till Skolverkets information om gällande nivåer för maxtaxan.

Mer information

Har du frågor om avgifter är du välkommen att höra av dig till:

Åsa Karlsson, 0380-51 83 39, asa.karlsson@nassjo.se

Ulrika Jonsson, 0380-51 83 41, ulrika.jonsson@nassjo.se